Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 14/SGMiK/2018

27.07.2018
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni Placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu Poniżej 144 000 09.08.2018 10:00

Postępowanie 7/SBiON/2018

08.06.2018
Przebudowa pomieszczenia garażowego w budynku nr 27 dla potrzeb PJN, zlokalizowanego na terenie BiOSG w Przemyślu poniżej 5 548 000 27.06.2018 11:00

Postępowanie nr 5/SGMiK/2018

20.06.2018
Dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz obiektów Placówek BiOSG poniżej 144 000 euro 04.06.2018 10:00

Postępowanie 30/WTiZ/2017

10.11.2017
Dostawa środków czyszczących, dezynfekcyjnych, polerujących i produktów do pielęgnacji ciała oraz artykułów jednorazowego użytku dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 135 000 21.11.2017 10:00

Postępowanie nr 20/SZ/2018

28.09.2018
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy. Poniżej 750 000 11.10.2018 09:30

Postępowanie nr 19/SZ/2018

28.09.2018
Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych i osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl Poniżej 750 000 09.10.2018 09:30

Postępowanie nr 16/SZ/2018

12.10.2018
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy Poniżej 750 000 01.10.2018 10:00

Postępowanie nr 12/SZ/2018

12.07.2018
Wykonanie EKG wysiłkowego dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresy medycyny pracy poniżej 750 000 euro 26.07.2018 10:00

Postępowanie nr 11/STS/2018

06.07.2018
Dostawa urządzenia RTG do prześwietlania bagażu dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w m. Przemyśl Poniżej 144 000 17.07.2018 10:30

Postępowanie nr 8/WKiSz/2018

15.06.2018
Przeprowadzenie szkoleń językowych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 750 000 euro 25.06.2018 11:00
do góry