Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 26/SGT/2017

28.11.2017
Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 135 000 10.11.2017 10:00

Postepowanie nr 12/SGMiŻ/2017

29.09.2017
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych oraz drobiu i produktów drobiowych dla BiOSG w Przemyślu Poniżej 135 000 Euro 17.10.2017 10:00

Postepowanie nr 21/SGMiŻ/2017

17.10.2017
Dostawa pieczywa dla BiOSG w Przemyślu. Poniżej 135 000 Euro 07.11.2017 09:30

Postępowanie nr 25/SZ/2017

23.11.2017
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki stomatologicznej dla osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu poniżej 750 000 euro 26.10.2017 09:30

Postępowanie nr 24/SZ/2017

26.10.2017
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki lekarskiej dla osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu poniżej 750 000 07.11.2017 10:00

Postepowanie nr 23/SZ/2017

17.10.2017
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki pielęgniarskiej dla osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. Poniżej 750 000 Euro 27.10.2017 09:30

Postępowanie nr 22/SGMiŻ/2017

13.11.2017
Dostawa artykułów spożywczych do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 135 000 euro 25.10.2017 09:00

Postepowanie nr 10/SBiON/2017

18.09.2017
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa budynku nr 25 w m. Przemyśl – segment „C”. poniżej 5 225 000 04.10.2017 11:00

Postepowanie nr 14/SZ/2017

04.10.2017
„Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy” Poniżej 750 000 Euro 19.10.2017 10:00

Postępowanie nr 18/SZ/2017

27.09.2017
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego osób ubiegających się o ochronę międzynarodową poniżej 750 000 11.10.2017 10:00

Wybierz Strony

do góry