Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postepowanie nr 27/SZ/2016

29.11.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG Poniżej 750 000 euro 09.12.2016 09:30

Postępowanie nr 17/SZ/2016

07.11.2016
Świadczenie usług medycznych radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 17.11.2016 09:00

Postępowanie nr 16/SZ/2016

21.11.2016
Świadczenie usług medycznych laboratoryjnych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 15.11.2016 09:00

Postepowanie nr 11/SZ/2016

15.11.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki pielęgniarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. Poniżej 750 000 euro 09.11.2016 09:30

Postępowanie nr 12/SZ/2016

15.11.2016
Świadczenie usług stomatologicznych dla cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 750 000 euro 08.11.2016 09:00

Postępowanie nr 9/SBiON/2016

04.10.2016
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa Placówki Straży Granicznej w m. Wetlina - budynek garażowy, zbiornik p.poż.

Postępowanie nr 13/SGMiK/2016

15.11.2016
Dostawa mebli biurowych, krzeseł, stołów, szaf metalowych, regałów oraz łóżek metalowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 135 000

Postepowanie nr 7/SBiON/2016

04.06.2016
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa PSG w m. Wetlina Poniżej 5 225 000 Euro 22.06.2016 11:00

Postępowanie nr 5/SGMiK/2016

06.04.2016
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni Placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 135 000 euro 15.04.2016 11:00

Postępowanie nr 1/SZ/2016

08.02.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego ogólnego stanu zdrowia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową

Wybierz Strony

do góry