Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 39/SGMiŻ/2019

08.01.2020
Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Poniżej 139 000 EURO 20.01.2020 09:30

Postępowanie nr 33/WŁiI/2019

06.12.2019
Dostawa kamer termowizyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina Powyżej 144000 EURO 24.01.2020 11:00
do góry