Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 49/WŁiI/2020

28.12.2020
Dostawa systemów ochrony perymetrycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina powyżej 139 000 euro 03.02.2021 11:00
do góry