Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 37/SZ/2022

08.11.2022
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki pielęgniarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. poniżej 750.000 Euro 17.11.2022 11:00

Postępowanie nr 40/SZ/2022

09.11.2022
Świadczenie usług medycznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. poniżej 750.000 euro 23.11.2022 10:00

Postępowanie 36/SZ/2022

03.11.2022
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki lekarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 750 000 EURP 15.11.2022 10:00

Postępowanie nr 39/SZ/2022

08.11.2022
Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania zdjęć radiologicznych kości lewego nadgarstka w celu określenia wieku zatrzymanego lub osadzonego wraz z opisem. Poniżej 750 000 EURO 21.11.2022 10:00

Postępowanie nr 35/SZ/2022

03.11.2022
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych wykonywanych w celach diagnostycznych i profilaktycznych dot. osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. Poniżej 750 000 EURO 17.11.2022 10:00

Postępowanie nr 34/SZ/2022

26.10.2022
Świadczenie usług medycznych specjalistycznych dla cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. Poniżej 750 000 EURO 09.11.2022 10:00

Postępowanie nr 33/SZ/2022

26.10.2022
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego dot. osób zatrzymanych wraz z wydaniem orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań do zatrzymania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. poniżej 750.000 Euro 09.11.2022 11:00

Postępowanie nr 32/SZ/2022

24.10.2022
Świadczenie usług medycznych w zakresie radiologii dot. funkcjonariuszy i pracowników BiOSG narażonych na wibrację. poniżej 750.000 euro 03.11.2022 10:00

Postępowanie nr 28/SGMiŻ/2022

26.09.2022
Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. powyżej 140.000 euro 27.10.2022 10:00

Postępowanie nr 30/SZ/2022

29.09.2022
Badania lekarskie dot. próby oziębienia z termometrią skórną i próbą uciskową, ocena czucia wibracji metodą palestezjometrii dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG narażonych na wibrację Poniżej 750 000 EURO 12.10.2022 10:00
do góry