Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 30/SZ/2020

26.10.2020
Świadczenie usług medycznych specjalistycznych dla pracowników i funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie badań prowadzonych przez lekarza medycyny pracy poniżej 750000 euro 05.11.2020 09:00

Postępowanie nr 25/SZ/2020

16.10.2020
Świadczenie usług medycznych dot. wykonania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi poniżej 750000 euro 30.10.2020 09:00

Postępowanie nr 23/SZ/2020

14.10.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych wykonywanych w celach diagnostycznych i profilaktycznych dot. osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. Poniżej 750 000 EURO 29.10.2020 09:00

Postępowanie nr 21/SGT/2020

09.10.2020
Dostawa ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym wraz z osprzętem, tj. broną talerzową resorową poniżej 139000 euro 19.10.2020 09:00

Postępowanie nr 22/SZ/2020

13.10.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki pielęgniarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. Poniżej 750 000 EURO 23.10.2020 09:00

Postępowanie nr 20/SZ/2020

09.10.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych dotyczących funkcjonariuszy i pracowników BiOSG narażonych na wibrację poniżej 750000 euro 21.10.2020 09:00

Postępowanie 17/SZ/2020

22.09.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz Placówek Straży Granicznej w m. Hermanowice, Huwniki, Korczowa, Medyka i Wojtkowa poniżej 750 000 euro 07.10.2020 09:00

Postępowanie nr 8/SBiON/2020

20.07.2020
Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa poniżej 5350000 euro 10.08.2020 09:30

Postępowanie nr 9/SGMiK/2020

28.07.2020
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni Placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Poniżej 139 000 EURO 11.08.2020 11:00

Postępowanie nr 11/SZ/2020

11.08.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 21.08.2020 09:00

Wybierz Strony

do góry