Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 7/SBiON/2019

28.11.2019
Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru. Powyżej 5 548 000 euro 02.08.2019 10:00

Postępowanie nr 29/SZ/2019

18.11.2019
Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych i osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 750 000 euro 14.11.2019 09:30

Postępowanie nr 27/SZ/2019

18.11.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 13.11.2019 09:30

Postępowanie nr 28/SZ/2019

25.10.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego ogólnego stanu zdrowia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową poniżej 750 000 euro 08.11.2019 11:00

Postępowanie nr 23/SZ/2019

23.10.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki lekarskiej dla osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu poniżej 750 000 euro 04.11.2019 09:30

Postępowanie nr 20/SZ/2019

23.10.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w ramach badań profilaktycznych. Poniżej 750 000 Euro 06.11.2019 09:30

Postępowanie nr 19/SZ/2019

22.10.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy. Poniżej 750 000 Euro 05.11.2019 09:30

Postępowanie nr 22/SZ/2019

18.10.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego dotyczącego osób zatrzymanych poniżej 750 000 euro 29.10.2019 09:30

Postępowanie 11/WŁiI/2019

30.07.2019
Dostawa optoelektronicznych systemów nadzoru w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 powyżej 144 000 euro 16.09.2019 11:00

Postępowanie nr 16/WKiSz/2019

25.09.2019
Przeprowadzenie szkoleń językowych dla funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 750 000 euro 16.09.2019 09:30

Wybierz Strony

do góry