Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 37/SGMiŻ/2020

10.11.2020
Dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Poniżej 139 000 EURO 23.11.2020 10:00

Postępowanie nr 42/SZ/2020

23.11.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dot. funkcjonariuszy i pracowników BiOSG poniżej 750000 euro 04.12.2020 12:00

Postępowanie nr 41/SZ/2020

23.11.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dot. osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 750000 euro 04.12.2020 11:30

Postępowanie 36/SGMiŻ/2020

09.11.2020
Dostawa nabiału i artykułów nabiałowych oraz jaj kurzych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 139 000 euro 23.11.2020 09:00

Postępowanie 34/SGMiŻ/2020

06.11.2020
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych oraz drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 139 000 euro 19.11.2020 09:00

Postępowanie nr 38/SZ/2020

16.11.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych dotyczących cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu Poniżej 750 000 EURO 26.11.2020 09:00

Postępowanie nr 27/SZ/2020

29.10.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy. poniżej 750 000 euro 10.11.2020 10:00

Postępowanie nr 28/SZ/2020

29.10.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki lekarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl Poniżej 750 000 EURO 10.11.2020 09:00

Postępowanie nr 33/SZ/2020

30.10.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego dotyczącego osób zatrzymanych wraz z wydaniem orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań do zatrzymania przez funkcjonariuszy SG. poniżej 750 000 euro 12.11.2020 10:00

Postępowanie nr 31/SZ/2020

29.10.2020
Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych i osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl Poniżej 750 000 EURO 12.11.2020 09:00

Wybierz Strony

do góry