Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 13/SZ/2020

11.08.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG w ramach badań profilaktycznych. Poniżej 750 000 EURO 25.08.2020 09:00

Postępowanie nr 7/SZ/2020

09.06.2020
Wykonanie EKG wysiłkowego z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 750000 euro 23.06.2020 11:00

Postępowanie nr 6/SGMiŻ/2020

08.05.2020
Dostawa wody mineralnej dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 139000 euro 20.05.2020 09:30

Postępowanie nr 5/SZ/2020

15.04.2020
Świadczenie usług stomatologicznych dla cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 750000 euro 29.04.2020 11:00

Postępowanie nr 3/SGMiK/2020

16.03.2020
Dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz obiektów Placówek BiOSG powyżej 139000 euro 20.04.2020 11:00

Postępowanie nr 1/SBiON/2020

10.02.2020
Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Żmijowiska poniżej 5 350 000 euro 27.02.2020 11:00

Postępowanie nr 2/SZ/2020

24.02.2020
Świadczenie usług medycznych specjalistycznych dla cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu poniżej 750 000 euro 03.03.2020 11:00

Postępowanie nr 39/SGMiŻ/2019

08.01.2020
Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Poniżej 139 000 EURO 20.01.2020 09:30

Postępowanie nr 37/SZ/2019

09.12.2019
Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych i osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. Poniżej 750 000 Euro 19.12.2019 09:30

Postępowanie nr 33/WŁiI/2019

06.12.2019
Dostawa kamer termowizyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina Powyżej 144000 EURO 24.01.2020 11:00

Wybierz Strony

do góry