Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 16/SZ/2018

12.10.2018
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy Poniżej 750 000 01.10.2018 10:00

Postępowanie nr 12/SZ/2018

12.07.2018
Wykonanie EKG wysiłkowego dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresy medycyny pracy poniżej 750 000 euro 26.07.2018 10:00

Postępowanie nr 11/STS/2018

06.07.2018
Dostawa urządzenia RTG do prześwietlania bagażu dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w m. Przemyśl Poniżej 144 000 17.07.2018 10:30

Postępowanie nr 8/WKiSz/2018

15.06.2018
Przeprowadzenie szkoleń językowych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 750 000 euro 25.06.2018 11:00

Postępowanie nr 4/SBiON/2018

05.06.2018
Budowa strzelnicy pistoletowej w m. Przemyśl poniżej 5 548 000 10.07.2018 11:00

Postępowanie nr 38/SBiON/2017

28.12.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w m. Hermanowice" poniżej 135 000 euro 17.01.2018 11:00

Postępowanie 37/SBiON/2017

22.12.2017
Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań polegających na budowie wież obserwacyjnych w m. Bystre, Kalwaria Pacławska, Żmijowiska poniżej 135 000 16.01.2018 11:00

Postępowanie nr 1/WKiSz/2018

01.02.2018
Przeprowadzenie szkoleń językowych dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krościenku poniżej 750 000 euro 14.02.2018 09:30

Postepowanie nr 35/SGMiŻ/2017

27.11.2017
Dostawa drobiu i produktów drobiowych dla BiOSG w Przemyślu Poniżej 135 000 Euro 08.12.2017 10:00

Postępowanie nr 32/SGMiŻ/2017

08.12.2017
Dostawa warzyw świeżych, przetworzonych i owoców oraz jaj kurzych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 135 000 euro 22.11.2017 10:00
do góry