Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 34/WTiZ/2019

02.12.2019
Dostawa środków czyszczących i polerujących, preparatów do mycia i dezynfekcji, produktów do pielęgnacji ciała, artykułów jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla BiOSG w Przemyślu poniżej 144000 euro 12.12.2019 09:30

Postępowanie nr 35/SGMiŻ/2019

04.12.2019
Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Poniżej 144000 EURO 18.12.2019 10:30

Postępowanie 36/SZ/2019

30.12.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych dotyczących cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu poniżej 750 000 18.12.2019 09:30

Postępowanie nr 32/SGMiŻ/2019

13.12.2019
Dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 144000 euro 28.11.2019 11:00

Postępowanie 31/SGMiŻ/2019

23.12.2019
Dostawa artykułów nabiałowych i jaj kurzych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 144 000 euro 02.12.2019 10:00

Postępowanie 30/SGMiŻ/2019

18.12.2019
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych oraz drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 144 000 euro 26.11.2019 10:00

Postępowanie nr 21/SZ/2019

30.10.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej prowadzonych przez lekarza medycyny pracy Poniżej 750 000 Euro 15.11.2019 09:30

Postępowanie nr 18/SZ/2019

30.10.2019
Świadczenie usług medycznych dot. wykonania badań lekarskich w celu ustalenia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi Poniżej 750 000 Euro 14.11.2019 11:00

Postępowanie nr 25/SZ/2019

22.11.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej narażonych na wibrację poniżej 750 000 euro 12.11.2019 09:30

Postępowanie nr 28/SZ/2019

25.10.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego ogólnego stanu zdrowia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową poniżej 750 000 euro 08.11.2019 11:00

Wybierz Strony

do góry