Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 30/SGMiŻ/2016

10.01.2017
Dostawa artykułów spożywczych do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 135 000 euro 22.12.2016 09:30

Postępowanie 18/SZ/2016

01.12.2016
Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych i osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców poniżej 750 000 euro 22.11.2016 09:00

Postępowanie nr 25/SGMiŻ/2016

08.12.2016
Dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 135 000 08.12.2016 10:00

Postępowanie nr 22/SGMiŻ/2016

28.11.2016
Dostawa drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 135 000 06.12.2016 09:30

Postępowanie nr 23/SGMiŻ/2016

28.11.2016
Dostawa warzyw świeżych, przetworzonych oraz owoców dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. poniżej 135 000 07.12.2016 10:00

Postępowanie nr 26/SZ/2016

16.12.2016
Świadczenie usług medycznych radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 09.12.2016 09:00

Postepowanie nr 27/SZ/2016

29.11.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG Poniżej 750 000 euro 09.12.2016 09:30

Postępowanie nr 17/SZ/2016

07.11.2016
Świadczenie usług medycznych radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 17.11.2016 09:00

Postępowanie nr 16/SZ/2016

21.11.2016
Świadczenie usług medycznych laboratoryjnych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 15.11.2016 09:00

Postepowanie nr 11/SZ/2016

15.11.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki pielęgniarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. Poniżej 750 000 euro 09.11.2016 09:30

Wybierz Strony

do góry