Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 6/SZ/2019

24.05.2019
Świadczenie usług stomatologicznych dla cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 750 000 euro 03.06.2019 11:00

Postępowanie nr 27/SBiON/2018

09.01.2019
Budowa wieży obserwacyjnej w m. Żmijowiska poniżej 5 548 000 euro 09.11.2018 11:00

Postępowanie nr 28/SGMiŻ/2018

16.10.2018
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych oraz drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu powyżej 144 000 euro 20.11.2018 11:00

Postepowanie nr 17/SBiON/2018

22.10.2018
Przebudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Wetlina poniżej 5 548 000 euro 08.11.2018 11:00

Postępowanie nr 16/SZ/2018

04.10.2018
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 01.10.2018 10:00

Postępowanie nr 15/SBiON/2018

08.08.2018
Przebudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Wetlina poniżej 5 548 000 euro 29.08.2018 11:00

Postępowanie nr 13/SBiON/2018

27.07.2018
Remont budynku nr 13 w m. Przemyśl w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 5 548 000 euro 14.08.2018 11:00

Postępowanie nr 10/SBiON/2018

29.06.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu Poniżej 5 548 000 euro 16.07.2018 10:00

Postępowanie nr 6/SZ/2018

24.05.2018
Wykonanie EKG wysiłkowego dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 06.06.2018 10:00

Postępowanie nr 2/SGMiK/2018

26.03.2018
Dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz obiektów Placówek BiOSG poniżej 144 000 euro 13.04.2018 10:00
do góry