Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Postępowanie nr 26/SZ/2020 - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Postępowanie nr 26/SZ/2020

Edyta Łabinowicz
28.10.2020

Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich psychiatrycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w ramach badań profilaktycznych

do góry