Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 15/SZ/2020

28.09.2020
Świadczenie usług medycznych specjalistycznych dla pracowników i funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie badań prowadzonych przez lekarza medycyny pracy poniżej 750000 euro 14.10.2020 09:00

Postępowanie 18/SZ/2020

23.09.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich psychiatrycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w ramach badań profilaktycznych poniżej 750 000 euro 12.10.2020 09:00

Postępowanie nr 14/SZ/2020

22.09.2020
Świadczenie usług medycznych dot. wykonania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi poniżej 750000 euro 05.10.2020 09:00

Postępowanie nr 4/WŁiI/2020

02.04.2020
Dostawa systemów ochrony perymetrycznej w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Powyżej 139 000 EURO 19.05.2020 11:00

Postępowanie nr 16/SZ/2020

15.09.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych dotyczących funkcjonariuszy i pracowników BiOSG narażonych na wibrację poniżej 750000 euro 24.09.2020 09:00

Postępowanie nr 13/SZ/2020

27.08.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG w ramach badań profilaktycznych Poniżej 750 000 EURO 25.08.2020 09:00

Postępowanie nr 11/SZ/2020

26.08.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy. Poniżej 750 000 EURO 21.08.2020 09:00

Postępowanie nr 35/SGMiŻ/2019

20.12.2019
Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu Poniżej 144000 EURO 18.12.2019 10:30

Postępowanie nr 38/SZ/2019

09.12.2019
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w m. Rzeszów – Jasionka z zakresu medycyny pracy. Poniżej 750 000 Euro 19.12.2019 10:30

Postępowanie nr 36/SZ/2019

07.01.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych dotyczących cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. Poniżej 750 000 Euro 18.12.2019 09:30
do góry