Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 41/SZ/2020

04.12.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dot. osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 750000 euro 04.12.2020 11:30

Postępowanie nr 38/SZ/2020

03.12.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych dotyczących osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. Poniżej 750 000 EURO 26.11.2020 09:00

Postępowanie nr 27/SZ/2020

12.11.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 10.11.2020 10:00

Postępowanie nr 32/SZ/2020

05.11.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dot. osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Poniżej 750 000 EURO 17.11.2020 10:00

Postępowanie nr 29/SZ/2020

05.11.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR dotyczących funkcjonariuszy i pracowników BiOSG Poniżej 750 000 EURO 17.11.2020 09:00

Postępowanie nr 26/SZ/2020

28.10.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich psychiatrycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w ramach badań profilaktycznych poniżej 750 000 euro 09.11.2020 09:00

Postępowanie nr 24/SZ/2020

13.10.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl Poniżej 750 000 EURO 26.10.2020 09:00

Postępowanie 19/SZ/2020

08.10.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego dotyczącego osób zatrzymanych wraz z wydaniem orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań do zatrzymania przez funkcjonariuszy SG poniżej 750 000 euro 22.10.2020 09:00

Postępowanie nr 15/SZ/2020

28.09.2020
Świadczenie usług medycznych specjalistycznych dla pracowników i funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie badań prowadzonych przez lekarza medycyny pracy poniżej 750000 euro 14.10.2020 09:00

Postępowanie 18/SZ/2020

23.09.2020
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich psychiatrycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w ramach badań profilaktycznych poniżej 750 000 euro 12.10.2020 09:00
do góry