Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postepowanie nr 31/SGMiŻ/2016

16.12.2016
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych dla BiOSG Poniżej 135 000 Euro 29.12.2016 09:30

Postepowanie nr 27/SZ/2016

14.12.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG Poniżej 750 000 euro 09.12.2016 09:30

Postepowanie nr 28/SGMiŻ/2016

29.11.2016
Dostawa jaj kurzych dla BiOSG Poniżej 135 000 Euro 12.12.2016 09:30

Postepowanie nr 24/SGMiŻ/2016

25.11.2016
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych dla BiOSG Poniżej 135 000 Euro 07.12.2016 09:30

Postepowanie nr 19/SZ/2016

04.11.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG Poniżej 750 000 euro 21.11.2016 09:30

Postępowanie nr 17/SZ/2016

21.11.2016
Świadczenie usług medycznych radiologicznych RTG klatki piersiowej wraz z opisem dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG z zakresu medycyny pracy poniżej 750 000 euro 17.11.2016 09:00

Postępowanie nr 9/SBiON/2016

31.08.2016
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa Placówki Straży Granicznej w m. Wetlina - budynek garażowy, zbiornik p.poż poniżej 5 225 000 euro 16.09.2016 11:00

Postępowanie nr 10/SGT/2016

20.10.2016
Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 135 000 31.10.2016 10:00

Postepowanie nr 6/SBiON/2016

19.05.2016
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Przemyśl Poniżej 5 225 000 Euro 14.06.2016 11:00

Postępowanie 40/SZ/2015

13.01.2016
Świadczenie usług medycznych w postaci badania lekarskiego ogólnego stanu zdrowia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową
do góry