Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Dostawa książek, formularzy, teczek- okładek, tarcz i figur strzelniczych

10.05.2019 12.06.2019 23:59

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku nr 10 i 12 w m. Przemyśl"

29.04.2019 17.05.2019 00:00

Pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku garażowego i zagospodarowanie terenu w m. Wetlina".

02.04.2019 19.04.2019 00:00

Dostawa klimatyzatorów do obiektów BiOSG.

10.01.2019 15.02.2019 00:00

Dostawa szczepionek dla dorosłych

19.12.2018 28.12.2018 00:00

Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i dysków przenośnych.

26.11.2018 29.11.2018 23:59

Badania czynników środowiska pracy

26.11.2018 30.11.2018 00:00

Wykonanie robót polegajacych na utwardzeniu terenu dla samochodów osobowych na terenie PSG w m. Huwniki.

19.10.2018 26.10.2018 00:00

Wykonanie robót remontowych w budynkach SOdC na terenie BiOSG w Przemyślu.

28.09.2018 12.10.2018 00:00

Wykonanie wycinki drzew i krzewów w pasie drogi granicznej.

26.09.2018 08.10.2018 00:00

Wybierz Strony

do góry