Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót remontowych w ramach zadania pn. „Wykonanie niezbędnych prac celem usunięcia zawilgocenia ścian w budynkach nr 10 i 12 wchodzących w skład Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu” – Część 1 – Roboty w budynku nr 12. - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Wykonanie robót remontowych w ramach zadania pn. „Wykonanie niezbędnych prac celem usunięcia zawilgocenia ścian w budynkach nr 10 i 12 wchodzących w skład Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu” – Część 1 – Roboty w budynku nr 12.

Mariusz Frączek
03.06.2020

do góry