Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Remont pokrycia dachowego w m.Wojtkowa

20.07.2020 31.07.2020 23:59

Wykonanie robót remontowych w ramach zadania pn. „Wykonanie niezbędnych prac celem usunięcia zawilgocenia ścian w budynkach nr 10 i 12 wchodzących w skład Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu” – Część 1 – Roboty w budynku nr 12.

03.06.2020 22.06.2020 23:59

Wykonanie robót remontowych na zadaniu pn. „Wykonanie niezbędnych prac celem usunięcia zawilgocenia ścian w budynkach nr 10 i 12 wchodzących w skład Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu” – Część 1 – Roboty w budynku nr 12.

18.05.2020 26.05.2020 23:59

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych

24.04.2020 06.05.2020 23:59

Dostawa indywidualnego zestawu ochrony biologicznej oraz maseczek ochronnych.

09.03.2020 15.03.2020 23:59

Wykonanie usługi okresowych przeglądów serwisowych i usuwania awarii instalacji sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach BiOSG

22.01.2020 10.02.2020 23:59

Dostawa z montażem mebli kuchennych z wyposażeniem w PSG Ustrzyki Górne

20.11.2019 26.11.2019 23:59

Sukcesywna dostawa leków, innych środków farmakologicznych oraz materiałów opatrunkowych.

17.10.2019 28.10.2019 23:59

Dostawa z montażem żaluzji aluminiowych poziomych w pomieszczniach komendy BiOSG

16.09.2019 23.09.2019 23:59

Usunięcie kolizji linii napowietrznej NN z projektownym garażem na terenie PSG Hermanowice

05.09.2019 13.09.2019 23:59

Wybierz Strony

do góry