Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Wykonanie usługi okresowych przeglądów serwisowych i usuwania awarii instalacji sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach BiOSG

22.01.2020 10.02.2020 23:59

Dostawa książek, formularzy, teczek - okładek, tarcz strzelniczych.

20.01.2020 24.01.2020 23:59

Wykonanie usługi nadzoru technologicznego nad biologicznymi oczyszczalniami ścieków w obiektach BiOSG

07.01.2020 17.01.2020 23:59

Wykonanie konserwacji urządzeń dźwigowych stanowiących wyposażenie budynków przy ul. Mickiewicza 34 w Przemyślu w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r. raz w miesiącu

13.12.2019 27.12.2019 23:59
do góry