Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Remont rozdzielni NN stacji TRAFO 75 w m. Przemyśl

18.06.2019 01.07.2019 00:00

Dostawa papieru ksero dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

13.06.2019 18.06.2019 23:59

Dostawa koni dla potrzeb służbowych.

12.06.2019 12.07.2019 00:00

Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:,,Przebudowa i dostosowanie Pomieszczeń Przeznaczonych dla Osób Zatrzymanych w bud. nr 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi".

11.06.2019 19.06.2019 00:00

Dostawa sprzętu gastronomicznego.

10.06.2019 19.06.2019 23:59

Dostawa sprzętu gastronomicznego- szaf mroźniczych oraz szafy chłodniczej.

10.06.2019 19.06.2019 23:59

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre ".

07.06.2019 25.06.2019 00:00

Rozbudowa instalacji RTV i montaż telewizorów w SOdC wraz z wykonaniem dokumentacji.

16.05.2019 07.06.2019 00:00

Wymiana elementów liniowych instalacji systemu sygnalizacji pożaru Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

15.05.2019 28.05.2019 00:00

Dostawa książek, formularzy, teczek- okładek, tarcz i figur strzelniczych

10.05.2019 12.06.2019 23:59

Wybierz Strony

do góry