Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Wykonanie usługi kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w obiektach BiOSG.

18.04.2019 10.05.2019 00:00

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych urządzeń w kotłowniach znajdujących się w obiektach BiOSG.

15.04.2019 26.04.2019 00:00

Wykonanie usługi czyszczenia pasa drogi granicznej.

15.04.2019 24.04.2019 00:00

Dostawa wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 l wraz z dzierżawą dystrybutorów do Oddziału SG w Przemyślu. Dostawa wody mineralnej w butelkach o poj. 1,5 l oraz 0,5 l do poszczególnych PSG oraz do Oddziału SG w Przemyślu

15.04.2019 19.04.2019 23:59

Dostawa regałopalet na materiały zapalne z wanną wychwytową cynkowaną dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

12.04.2019 19.04.2019 00:00

Wykonanie remontu budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w PSG w m. Ustrzyki Górne.

04.04.2019 15.04.2019 00:00

Pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku garażowego i zagospodarowanie terenu w m. Wetlina".

02.04.2019 19.04.2019 00:00

Wykonanie usługi okresowych przeglądów serwisowych i usuwania awarii instalacji sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach BiOSG.

12.03.2019 22.03.2019 00:00

Wykonanie usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz separatora tłuszczu, zlokalizowanych przy obiektach BiOSG.

12.03.2019 22.03.2019 00:00

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych z projektu "Improvement of Ukraine-Poland border surveillance system (Central segment)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Nr Umowy Grantowej PLBU.04.02.00-UA-239/17-00

08.03.2019 20.03.2019 11:00

Wybierz Strony

do góry