Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Wykonanie usługi wywozu odpadów o kodzie 19 08 99 - inne niewymienione odpady tj. osady pochodzące z osadnika wstępnego gnilnego biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Placówek Straży Granicznej

25.03.2020 02.04.2020 23:59

Usługa naprawy/remontu podręcznego sprzętu gaśniczego dla BiOSG

24.03.2020 07.04.2020 23:59

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych urządzeń w kotłowniach znajdujących się w obiektach BiOSG

04.03.2020 20.03.2020 23:59

Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa i dostosowanie Pomieszczeń Przeznaczonych dla Osób Zatrzymanych w bud.nr 2 w m. Przemyśl dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi"

27.02.2020 19.03.2020 23:59

Wykonanie usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych, wód opadowych, piaskowników oraz separatora tłuszczu zlokalizowanych przy obiektach BiOSG

27.02.2020 13.03.2020 23:59

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Wykonanie klimatyzacji w budynku nr 10 i 12 w m. Przemyśl"

24.02.2020 09.03.2020 23:59

Wykonanie usługi okresowych przeglądów serwisowych i usuwania awarii instalacji sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach BiOSG

24.02.2020 06.03.2020 23:59

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych klimatyzacji w obiektach BiOSG

14.02.2020 28.02.2020 23:59

Wykonanie usługi okresowego przeglądu technicznego wentylacji mechanicznej w obiektach BiOSG

14.02.2020 28.02.2020 23:59

Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wytwornicy pary typu EKP-120 w Komendzie BiOSG

04.02.2020 14.02.2020 23:59
do góry