Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów dla zadania "Budowa garaży dla samochodów PJN w m. Huwniki"

15.05.2017 25.05.2017 00:00

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Ośrodka dla Cudzoziemców przy BiOSG

26.04.2017 26.05.2017 00:00

Dostawa motocykla dla BiOSG

06.04.2017 21.04.2017 00:00

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Ośrodka dla Cudzoziemców przy BiOSG

17.03.2017 07.04.2017 00:00

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Ośrodka dla Cudzoziemców przy BiOSG

24.01.2017 10.02.2017 00:00

Wykonanie warstw drogowych oraz ułożenie płyt ażurowych betonowych na terenie obecnego parkingu przy budynku nr 33 Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

13.12.2016 16.12.2016 00:00

Dostawa płyt ażurowych i krawężników drogowych do BiOSG w Przemyślu

09.12.2016 12.12.2016 00:00

Dostawa kostki brukowej i krawężników drogowych do BiOSG w Przemyślu

23.11.2016 28.11.2016 00:00

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Ośrodka dla Cudzoziemców przy BiOSG

23.11.2016 15.12.2016 00:00

Dostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu

21.11.2016 25.11.2016 00:00

Wybierz Strony

do góry