Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Wykonanie usługi okresowego przeglądu technicznego wentylacji mechanicznej w obiektach BiOSG

14.02.2020 28.02.2020 23:59

Świadczenie usługi prowadzenia prac monitoringu w zakresie występowania szkodników, prac zapobiegania występowania i tępienia owadów biegających oraz gryzoni w obiekcie Punktu Żywienia i magazynu żywnościowego zgodnie z zaleceniami HACCP, a także odstraszania kun w obiektach BioSG w Przemyślu.

11.02.2020 17.02.2020 00:00

Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wytwornicy pary typu EKP-120 w Komendzie BiOSG

04.02.2020 14.02.2020 23:59

Dostawa książek, formularzy, teczek - okładek, tarcz strzelniczych.

20.01.2020 24.01.2020 23:59

Wykonanie usługi nadzoru technologicznego nad biologicznymi oczyszczalniami ścieków w obiektach BiOSG

07.01.2020 17.01.2020 23:59

Żywienie systemem zleconym osób zatrzymanych oraz osób starających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP w Placówce Straży Granicznej w Lubaczowie

13.12.2019 17.12.2019 23:59

Wykonanie konserwacji urządzeń dźwigowych stanowiących wyposażenie budynków przy ul. Mickiewicza 34 w Przemyślu w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r. raz w miesiącu

13.12.2019 27.12.2019 23:59

Wykonanie usługi odbioru odpadów gastronomicznych z terenu Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

12.12.2019 27.12.2019 23:59

Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów cukierniczych.

10.12.2019 16.12.2019 23:59

Usługa sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego dla potrzeb Placówki SG w Krościenku.

03.12.2019 10.12.2019 23:59

Wybierz Strony

do góry