Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Postępowanie nr 29/SZ/2019 - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Postępowanie nr 29/SZ/2019

Autor : Pion Głównego Księgowego
18.11.2019 Anna Rutkowska Rejestr zmian

Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych i osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl

Termin składania ofert
14.11.2019 09:30
Stan
Array
Wartość zamówienia
poniżej 750 000 euro
do góry