Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Czarnej Górnej - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Czarnej Górnej

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Czarnej Górnej
Czarna Górna 191, 38-710 Czarna, tel. +48 013 465 85 00

Placówkę Straży Granicznej w Czarnej Górnej włączono do ochrony granicy państwowej 19.03.2004 r. i przejęła ona odcinek granicy państwowej ochraniany przez Strażnicę SG w Lutowiskach.

Placówka SG w Czarnej Górnej ochrania odcinek polsko - ukraińskiej granicy państwowej o długości ok. 15 km tj. od północnego brzegu rzeki San - rozgraniczenie z PSG w Stuposianach do znaku granicznego 376 (włącznie) - rozgraniczenie z PSG w Krościenku. Na ochranianym odcinku znajduje się 26 znaków granicznych.

Granica państwa na ochranianym odcinku przebiega w całości lądem. Jest to teren w większości zalesiony (ok. 65 %), poprzecinany licznymi wąwozami i potokami. W rejonie znaku granicznego 372 granicę państwa przecina potok Mszaniec o szerokości ok. 5 - 6 m, którego wody spływają na terytorium Ukrainy do rzeki Dniestr i dalej do zlewiska Morza Czarnego.

Terytorialny zasięg działania Placówki SG w Czarnej Górnej obejmuje teren całej gminy Czarna i części gminy Lutowiska tj. obszar ok. 242 km 2. Swoim zasięgiem obejmuje 16 miejscowości. W gminie Czarna mieszka ok. 2480 osób, a w części gminy Lutowiska wchodzącej w skład strefy działania placówki mieszka ok. 850 osób (łącznie 3330 osób).

do góry