Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Stuposianach - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Stuposianach

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Stuposianach
Stuposiany 18, 38-713 Lutowiska, tel. +48 013 465 82 00

Placówka Straży Granicznej w Stuposianach rozpoczęła wykonywanie zadań w ochronie granicy państwowej w dniu 23 października 2002 roku. Sąsiaduje od północy z Placówką SG w Czarnej Górnej, a od południa z Placówką SG w Ustrzykach Górnych

Placówka SG w Stuposianach znajduje się w odległości 1,8 km od linii granicy państwowej, ochrania odcinek granicy państwowej o długości ok. 60 km (z czego na odcinku 57 km granica państwowa biegnie środkiem koryta rzeki San).

Rejon służbowego działania administrowany jest przez gminę Lutowiska. Linia granicy przebiega środkiem koryta rzeki San tworzącej liczne zakola.

Ochraniany odcinek to teren górzysty, usiany głębokimi wąwozami oraz zdradliwymi bagnami i torfowiskami. Rzeka graniczna San biegnie dolinami o stromych, trudnych do sforsowania zboczach. Całość odcinka to obszar dziki, porośnięty bujną roślinnością, siedlisko wielu gatunków zwierząt, gdzie z wyjątkiem patroli Straży Granicznej, rzadko stąpa ludzka stopa. Występujące ukształtowanie terenu i szata roślinna powoduje w okresie zimowym dłuższe niż w innych rejonach zaleganie pokrywy śnieżnej oraz ograniczenia w wykorzystywaniu środków transportu w ochronie granicy państwowej.

Praktycznie cały rejon służbowego działania jest terenem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym co ma odzwierciedlenie w natężeniu ruchu turystycznego na szlakach i w bazach noclegowych istniejących w większości miejscowości. Można tu znaleźć szereg szlaków turystycznych wiodących w wyższe partie Bieszczadów m.in.:

  • żółty - biegnie przez Bukowe Berdo do m. Muczne;
  • niebieski - biegnie od m. Tarnawa do granicy państwa;
  • niebieski - biegnący z m. Dwernik do m. Pszczeliny;
  • zielony - biegnący z Przełęczy Wyżniańskiej na Połoninę Caryńską.
do góry