Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Krościenku - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Krościenku

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Krościenku
38-700 Ustrzyki Dolne, tel. +48 013 465 83 00

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE KROŚCIENKO - SMOLNICA

 

Drogowe przejście graniczne w Krościenku zostało otwarte na granicy polsko-ukraińskiej 20 listopada 2002 roku dla międzynarodowego ruchu samochodów osobowych, mikrobusów i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony (czynne było  w godz. 8.00 -18.00). Z dniem 29 sierpnia 2003 roku dokonano zmiany czasu otwarcia przejścia na całodobowe oraz wprowadzono wspólne miejsce odpraw służb granicznych, celnych RP i Ukrainy w obiektach przejścia granicznego po stronie polskiej. Z dniem 16 marca 2006 roku dokonano kolejnego rozszerzenia ruchu granicznego o ruch autokarów i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony bez względu na ich przynależność państwową, z wyłączeniem ładunków podlegających kontroli sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych.

Przejście graniczne usytuowane jest 12 km od miasta powiatowego - Ustrzyki Dolne, przy drodze krajowej nr 84. Ustrzyki Dolne posiadają dogodne połączenia autobusowe m.in. z Warszawą Katowicami oraz  Krakowem. 

Odprawa graniczna odbywa się na dwóch kierunkach (wjazd - wyjazd). Polska kontrola graniczna dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie granicznym Schengen.

 

Wjazd do RP 6 pasów ruchu:

 • • 4 pasy ruchu do odprawy samochodów osobowych
 • • 1 pas ruchu przeznaczony do odprawy autokarów
 • • 1 pas ruchu przeznaczony do odprawy samochodów ciężarowych

Wyjazd z RP 5 pasów ruchu:

 • • 3 pasy ruchu przeznaczone do odprawy samochodów osobowych
 • • 1 pas ruchu przeznaczony do odprawy autokarów.
 • • 1 pas ruchu przeznaczony do odprawy samochodów ciężarowych.

 

W dniu 26 sierpnia 2008 roku oddano do użytku budynek odpraw autokarowych. Oznakowanie pasów odpraw może być modyfikowane w zależności od dominującej kategorii podróżnych za pomocą tablic LED.

Administratorem przejścia granicznego jest Wojewoda Podkarpacki, a bezpośrednią opiekę sprawuje Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej Sekcja Gospodarczo - Techniczna w Krościenku.

W przejściu granicznym mają swoją siedzibę :

 • Placówka Straży Granicznej w Krościenku
 • Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu Delegatura UCS w Krośnie Oddział Celny w Krościenku /czynny całodobowo/
 • Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej Sekcja Gospodarczo - Techniczna w Krościenku /czynny w godzinach 7 - 15/
 • Kantor wymiany walut FH „SARA”.
 • Państwowa Służba Graniczna Ukrainy
 • Urząd Celny we Lwowie Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy Oddział Celny w Smolnicy
KOLEJOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE KROŚCIENKO - CHYRÓW

 

Kolejowe przejście graniczne w Krościenku zostało otwarte na granicy polsko-ukraińskiej 29 maja 1994 roku dla międzynarodowego ruchu granicznego osób (tylko dla obywateli RP i Ukrainy) bez możliwości odprawy ruchu towarowego. Z dniem 10 marca 2006 roku dokonano rozszerzenia ruchu granicznego o międzynarodowy ruch osobowy. Polska kontrola graniczna dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie granicznym Schengen.

Po stronie ukraińskiej w odległości 15 km położone jest miasto Chyrów. Posiada ono połączenia z odległym o 24 km miastem Sambor. Administratorem przejścia granicznego jest Wojewoda Podkarpacki, a bezpośrednią opiekę sprawuje Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej Sekcja Gospodarczo - Techniczna w Krościenku.

Z dniem 10.11.2010 r. Przedsiębiorstwo Regionalne Sp. z o.o na stałe zawiesiło wszystkie planowe kursy pociągów osobowych przekraczających granicę na wjazd i wyjazd w kpg w Krościenku.

do góry