Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Wojtkowej - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Wojtkowej

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Wojtkowej
Wojtkowa 55a, 38-712 Wojtkowa, tel. +48 013 461 34 16

Placówka Straży Granicznej w Wojtkowej została włączona do systemu ochrony granicy państwowej w dniu 15 listopada 1999 r. Ochrania odcinek granicy państwowej o długości 14,18 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Huwnikach a od południa z Placówką SG w Krościenku.

Na całej długości ochranianego odcinka granicy państwowej linia graniczna przebiega w terenie górzystym, zalesionym i zakrzaczonym, pociętym jarami i wąwozami. Rejon służbowej odpowiedzialności leży częściowo w terenie pagórkowatym, w 70% pokrytym lasami mieszanymi z dużą ilością cieków wodnych.

Poprzez teren służbowej odpowiedzialności przebiegają dwa szlaki komunikacyjne Ustrzyki Dolne - Przemyśl, przez Kuźminę i przez Arłamów. Pozostałe drogi lokalne, w tym gruntowe, możliwe są do pokonywania samochodem terenowym, ciągnikiem oraz motocyklem.

Ruch turystyczny jest skupiony w miejscowościach Arłamów, Trójca i Wojtkówka, wykorzystywanych jako bazy noclegowe. Ruch na wytyczonych dwóch szlakach turystycznych, z uwagi na ich przebieg, jest niewielki.

Rejon służbowego działania jest administrowany przez gminy Ustrzyki Dolne i Olszanica.

do góry