Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Medyce - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Medyce

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka, tel. +48 016 676 55 00

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE MEDYKA - SZEGINIE

Drogowe przejście graniczne w Medyce zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego, w gminie Medyka położonej na terenie powiatu przemyskiego, w odległości ok. 13 km od Przemyśla, w ciągu drogi krajowej nr 28.

Z miastem łączą go dogodne połączenia autobusowe i kolejowe. Po stronie ukraińskiej nadgraniczną miejscowością są Szeginie, a dalej w kierunku wschodnim w odległości 15 km od granicy państwowej - Mościska. Z Mościsk do odległego o 67 km Lwowa wiodą dogodne połączenia kolejowe i autobusowe.

 

Placówka Straży Granicznej w Medyce swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje:

 • drogowe przejście graniczne (w tym przejście piesze);
 • kolejowe osobowe i towarowe przejście graniczne w Przemyślu;

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Medyce ochraniają odcinek granicy państwowej na długości 20,07 km.

W przejściu granicznym odbywa się ruch osobowy i towarowy. Przejście czynne jest całą dobę. Odprawa graniczna pojazdów odbywa się na dwóch kierunkach wjazdowym i wyjazdowym.

Wjazd do RP 10 pasów ruchu:

 • 6 pasów ruchu do odprawy samochodów osobowych,
 • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy autokarów,
 • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy samochodów ciężarowych.

Wyjazd z RP 9 pasów ruchu:

 • 5 pasów ruchu przeznaczonych do odprawy samochodów osobowych
 • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy autokarów
 • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy samochodów ciężarowych.

Liczba pasów odpraw na przejściu pieszym:

 • Kierunek do RP - 5 stanowisk kontroli
 • Kierunek z RP - 3 stanowiska kontroli

Ponadto funkcjonuje budynek odpraw autokarowych z dwoma stanowiskami odpraw.

W ramach infrastruktury drogowego przejścia granicznego na kierunku wjazdowym i wyjazdowym zostały wyodrębnione i oznaczone pasy ruchu zgodnie z wymogami przepisów prawa Unii Europejskiej. W zależności od występującego natężenia ruchu danej kategorii pojazdów przy wykorzystaniem tablic LED istnieje możliwość elastycznego zarzadzania infrastrukturą ww. pasów ruchu poprzez zmianę ich przeznaczenia.

Z dniem 1 kwietnia 1998 roku oddano do użytku wydzielone ciągi ruchu dla osób przekraczających granicę pieszo, a od dnia 10.11.2004r. zgodnie z ustaleniami Głównych Pełnomocników Granicznych RP i Ukrainy rozpoczęto całodobową odprawę graniczną.

Odprawa pieszych odbywa się na dwóch ciągach - wejście, wyjście.

W czerwcu 2010 r. oddano nowy pawilon odpraw w ciągu pieszym, zlokalizowany bezpośrednio przy granicy z Ukrainą, w którym aktualnie dokonuje się odpraw podróżnych przekraczających granicę na kierunku z Ukrainy do Polski. Kontrola graniczna na kierunku wyjściowym z Polski dokonywana jest w starym obiekcie przejścia pieszego.

W celu zapewnienia ładu i bezpieczeństwa w czasie odpraw granicznych, w nowym terminalu zastosowano urządzenia techniczne.

Dla podróżnych powracających z Ukrainy nowością jest odwrócenie kolejności odpraw – w pierwszej kolejności realizowana jest kontrola celna, natomiast po jej zakończeniu czynności kontrolne w zakresie kontroli paszportowej dokonywane są przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W drogowym przejściu granicznym swoją siedzibę mają:

 • Oddział Celny w Medyce,
 • Agencja Celna JAS-FBG, zajmująca się obsługą międzynarodowego transportu towarów,
 • Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu - Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Medyce - czynny całodobowo.

KOLEJOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE PRZEMYŚL - MOŚCISKA

Kolejowe przejście graniczne w Przemyślu zostało otwarte 25.11.1945 roku dla międzynarodowego ruchu granicznego. Obecnie w przejściu granicznym odbywa się ruch osobowy i towarowy. Kolejowe osobowe przejście graniczne w Przemyślu położone jest ok. 13 km od granicy państwa w stacji PKP Przemyśl Główny.
W zasięgu terytorialnym przejścia znajduje się trzy perony oraz trzy tory szerokie o prześwicie 1.520 mm. Odprawa graniczna podróżnych na wjazd oraz wyjazd z RP dokonywana jest po trasie jazdy pociągu pomiędzy stacjami w Medyce i Przemyślu.

Instytucjami związanymi z obsługą ruchu granicznego, funkcjonującymi w kolejowym osobowym przejściu granicznym są:

 • Oddział Celny Kolejowy Przemyśl – Medyka,
 • Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu - Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Przemyślu - czynny w dni robocze w godz. 7.30-15.00.

Stacją graniczną dla ruchu towarowego jest stacja zdawczo odbiorcza PKP Medyka. Linię granicy przecinają dwa tory kolejowe stanowiące główną oś transportu kolejowego o charakterze międzynarodowym prowadzącą ruch osobowy i towarowy z Europy Zachodniej na Wschód i odwrotnie. Miejscem odprawy granicznej jest 8 torów szerokich o prześwicie 1520 mm oraz 4 tory normalne o prześwicie 1432 mm. Dokonywana jest kontrola paszportowa, celna, fitosanitarna sanitarna oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Przejście graniczne czynne jest całą dobę.

Instytucje związane z obsługą ruchu towarowego:

 • PKP Medyka Punkt Zdawczo - Odbiorczy,
 • Oddział Celny Kolejowy Przemyśl - Medyka,
 • Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku w Przemyślu, Sekcja Przewozów i Ekspedycji w Medyce, Kasy Towarowe,
 • PKP CARGO SERVICE Sp. zoo O/Medyka,
 • Przedsiębiorstwo Spedycyjne Sp. zoo w W-wie, TRADE TRANS Agencja Celna w Medyce,
 • PKP Stacja Medyka - Ekspedycja Towarowa,
 • CARGO SPED Sp. zoo O/ Katowice Delegatura Medyka.

Administratorem drogowego oraz kolejowego przejścia granicznego jest Wojewoda Podkarpacki, zaś bezpośrednią opiekę sprawuje Zakład Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą w Korczowej.

 

do góry