Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Hermanowicach - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Hermanowicach

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Hermanowicach
Hermanowice 45C,
37-733 Pikulice, tel. +48 016 676 65 00

Placówka Straży Granicznej w Hermanowicach usytuowana jest na zachód od granicy państwowej w miejscowości przygranicznej Hermanowice. Miejscowość ta położona jest na terenie Pogórza Przemyskiego, znajdującego się pomiędzy dolinami rzeki „San” i „Wiar”.

Ochrania odcinek granicy państwowej o długości 11,80 km. od znaku granicznego nr 475 gdzie sąsiaduje z PSG w Huwnikach, do znaku granicznego nr 496 gdzie sąsiaduje z PSG w Medyce. Terytorialny zasięg działania Placówki obejmuje pięć Urzędów Gmin, tj. Gmina Przemyśl, Gmina Fredropol, Gmina Krasiczyn, Gmina Krzywcza, Gmina Dubiecko, ma też w w swojej strefie działania część miasta Przemyśl.

Przez terytorialny zasięg działania Placówki przepływa rzeka „Wiar”, która wpływa na terytorium RP z terytorium Ukrainy w rejonie m. Stanisławczyk – Rożubowice. Rzeka ta osiąga ujście do rzeki „San” w m. Przemyśl.
Ponadto, w rej. zn. gr. nr 485 linię granicy przecina międzynarodowy węzeł gazowy oraz w rej zn. gr nr 481 przebiega linia kolejowa PKP z m. Przemyśl do m. Zagórz, która prowadzi przez terytorium Ukrainy.

Terytorialny zasięg działania placówki ma ukształtowanie terenu o charakterystyce pagórkowatej, przez który okresowo przebiegają wąwozy i jary oraz pokryty jest małymi kompleksami leśnymi.

W rejonie, w którym funkcjonuje Placówka występuje wzmożony ruch turystyczny, gdzie największą atrakcją jest Twierdza Przemyśl, znana nie tylko w całej Europie, ale i na świecie. Nadmienić należy, że w terytorialnym zasięgu placówki, znajdują się stanowiące część zewnętrznych umocnień twierdzy forty w miejscowościach: Grochowce, Łuczyce,  Kuńkowce, Ostrów, Nehrybka, Łętownia i Pikulice. Przez teren ten przebiega kilka atrakcyjnych tras rowerowych. W bliskiej odległości od granicy państwowej przebiega atrakcyjny szlak turystyczny tzw. Czarny Prawobrzeżny szlak forteczny Twierdzy Przemyśl oraz szlak turystyczny im. Jana Pawła II prowadzący z Przemyśla do Ustrzyk Dolnych przez miejscowości Kalwaria pacławska i Arłamów.

W dniu 25 września 2002r. oddano do użytku nowe obiekty placówki.

do góry