Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Korczowej - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Korczowej

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Korczowej
37-552 Młyny tel. +48 016 624 64 00
 

Drogowe przejście graniczne w Korczowej zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego, w gminie Radymno położonej na terenie powiatu jarosławskiego, w odległości ok. 21 km od m. Radymno, w ciągu autostrady A4 Jędrzychowice – Wrocław – Kraków - Rzeszów - Radymno – Korczowa. Sieć komunikacyjna dróg jest dobrze rozwinięta.

Placówka SG w Korczowej ochrania odcinek polsko - ukraińskiej granicy państwowej o długości 21.97 km oraz odpowiada za kontrolę ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym w Korczowej, które zostało otwarte w dniu 03.01.1998 r.

Drogowe przejście graniczne w Korczowej funkcjonuje całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego oraz od dnia 15 lutego 2000 roku również dla ruchu towarowego.

W dniu 30.05.2003 r. oddano do użytku terminal granicznych odpraw weterynaryjnych. Terminal położony jest na zamkniętym terenie o powierzchni 8.720 m2. Powierzchnia terminala wynosi 1.680 m2 - użytkowa 1.282 m2. Terminal granicznego punktu weterynaryjnego spełnia wymogi prawodawstwa unijnego i polskiego o podwyższonych standardach higieniczno-sanitarnych.


W dniu 08 grudnia 2004 roku na mocy Porozumienia między Komendantem Głównym SG a Administracją Państwowej Służby Granicznej Ukrainy z dnia 22.09.2004 roku uruchomiony został Punkt Konsultacyjny. Działając na rzecz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Punkt Konsultacyjny realizuje zadania z zakresu wymiany informacji dotyczących między innymi zmian w ustawodawstwie Państw Stron czy też czynników powodujących utrudnienia w ruchu granicznym.

Na kierunku wjazdowym do RP znajduje się 12 pasów do odprawy granicznej:

● 7 pasów w ruch osobowym

● 1 pas w ruchu autokarowym

4 pasy w ruchu ciężarowym

Na kierunku wyjazdowym z RP znajduje się 12 pasów do odprawy granicznej:

6 pasów w ruch osobowym

1 pas w ruchu autokarowym

5 pasów w ruchu ciężarowym

Ponadto funkcjonuje budynek odpraw autokarowych z trzema stanowiskami odpraw.

W ramach infrastruktury drogowego przejścia granicznego na kierunku wjazdowym i wyjazdowym zostały wyodrębnione i oznaczone zgodnie z Kodeksem Granicznym Schengen odpowiednie pasy odpraw dla podróżnych przekraczających granicę. Oznakowanie pasów odpraw może być modyfikowane w zależności od dominującej kategorii podróżnych za pomocą tablic LED.

W przejściu granicznym mają swoją siedzibę następujące instytucje:

- Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu - Oddział Celny w Korczowej - czynny całodobowo,

- Graniczny Inspektorat Weterynarii - czynny w godzinach 7.00 - 19.00,

- Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu - Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Korczowej - czynny całodobowo,

- Zakład Obsługi Przejść Granicznych - czynny w godzinach 7.00 - 15.00,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa -Oddział Graniczny w Korczowej - czynny całodobowo,

- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie - czynny całodobowo,

- Agencje celne zajmujące się obsługą międzynarodowego transportu towarów - czynne całodobowo.

 
 
do góry