Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Korczowej - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Korczowej

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Korczowej
37-552 Młyny tel. +48 016 624 64 00
 

Drogowe przejście graniczne w Korczowej zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego, w gminie Radymno położonej na terenie powiatu jarosławskiego, w odległości ok. 21 km od m. Radymno, w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Krzywa – Wrocław – Kraków – Rzeszów – Radymno – Korczowa stanowiącej fragment międzynarodowej drogi E – 40 Drezno – Korczowa. Sieć komunikacyjna dróg jest dobrze rozwinięta.

Placówka SG w Korczowej ochrania odcinek polsko - ukraińskiej granicy państwowej o długości 21.94 km oraz odpowiada za kontrolę ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym w Korczowej, które zostało otwarte w dniu 03.01.1998 r.

Drogowe przejście graniczne w Korczowej funkcjonuje całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego oraz od dnia 15 lutego 2000 roku również dla ruchu towarowego. Usytuowane przy krajowej drodze nr 4 drogowe przejście graniczne w Korczowej jest jednym z najnowocześniejszych na granicy polsko - ukraińskiej.
W dniu 30.05.2003 r. oddano do użytku terminal granicznych odpraw weterynaryjnych. Terminal położony jest na zamkniętym terenie o powierzchni 8.720 m. Powierzchnia terminala wynosi 1.680 m - użytkowa 1.282 m. Terminal granicznego punktu weterynaryjnego spełnia wymogi prawodawstwa unijnego i polskiego o podwyższonych standardach higieniczno - sanitarnych.
W dniu 08 grudnia 2004 roku na mocy Porozumienia między Komendantem Głównym SG a Administracją Państwowej Służby Granicznej Ukrainy z dnia 22.09.2004 roku uruchomiony został Punkt Konsultacyjny. Działając na rzecz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Punkt Konsultacyjny realizuje zadania z zakresu wymiany informacji dotyczących między innymi zmian w ustawodawstwie Państw Stron czy też czynników powodujących utrudnienia w ruchu granicznym.

W celu poprawienia przepustowości przejścia planowane jest rozdzielenie ruchu towarowego od osobowego (obecne przejście zostanie przekształcone w terminal odpraw na 250 samochodów ciężarowych z osobnym dojazdem). W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa przejścia granicznego w Korczowej w związku z inwestycją drogową (autostrada A4)”, aktualnie trwa końcowy odbiór stałej infrastruktury do odpraw samochodów osobowych i autobusów dla polskich służb granicznych i celnych na platformach oddzielonych od siebie pasem autostrady.

Na kierunku wjazdowym do RP znajduje się 12 pasów do odprawy granicznej:

 • 5 pasów w ruch osobowym
 • 1 pas w ruchu autokarowym
 • 6 pasów w ruchu ciężarowym

Na kierunku wyjazdowym z RP znajduje się 10 pasów do odprawy granicznej:

 • 4 pasy w ruch osobowym
 • 1 pas w ruchu autokarowym
 • 5 pasów w ruchu ciężarowym

Ponadto funkcjonuje budynek odpraw autokarowych z dwoma stanowiskami odpraw.

W ramach infrastruktury drogowego przejścia granicznego na kierunku wjazdowym i wyjazdowym zostały wyodrębnione i oznaczone pasy dla podróżnych przekraczających granicę na podstawie karty MRG oraz tzw. „zielone pasy” przeznaczone dla osób, które nie zgłaszają towarów do oclenia. Oznakowanie pasów odpraw może być modyfikowane w zależności od dominującej kategorii podróżnych za pomocą tablic LED

W przejściu granicznym mają swoją siedzibę następujące instytucje:

 • Urząd Celny - Oddział w Korczowej - czynny całodobowo;
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii - czynny w godzinach 7.00 - 19.00;
 • Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu - Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej i Laboratoryjnej w Korczowej - czynny całodobowo;
 • Zakład Obsługi Drogowych Przejść Granicznych - czynny w godzinach 7.00 - 15.00;
 • Agencje celne zajmujące się obsługą międzynarodowego transportu towarów - czynne całodobowo.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa -Oddział Graniczny w Korczowej - czynny całodobowo
do góry