Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Horyńcu-Zdroju - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Horyńcu-Zdroju

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Horyńcu - Zdroju
ul. Wojska Polskiego 36, 37-620 Horyniec - Zdrój
tel. +48 016 632 51 00

Placówka Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju ochrania odcinek granicy państwowej z Ukrainą o długości 17 903 m., od znaku granicznego 599 (wyłącznie) do znaku granicznego 638 (włącznie). Linia granicy państwowej oznakowana jest 39 żelbetonowymi słupami granicznymi od znaku granicznego nr 599 do 638 ustawionymi odległości 2.5m. od linii granicy państwowej oraz ustawionymi dokładnie na linii granicy żelbetonowymi słupkami. W rejonie znaku granicznego nr 634 znajduje się monolit.

Od południa PSG w Horyńcu Zdroju sąsiaduje z Placówką SG w Lubaczowie, a od północy z Placówką SG w Hrebennem, która jest graniczną jednostką organizacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Strefa działania pokrywa się z terenem administrowanym przez gminy Horyniec Zdrój (przyległa do granicy państwa) oraz Narol. Obszar ten zamieszkuje ok. 15 tyś mieszkańców, z tego 9 tyś. w gminie Narol i 6 tyś., na terenie gminy Horyniec Zdrój.
Miejscowość Horyniec-Zdrój położona jest na północno - wschodnim krańcu województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim, w odległości około 20 km na północny wschód od tego miasta. Horyniec-Zdrój jest uzdrowiskiem i ośrodkiem gminy, przestrzennie bardzo rozległej, posiadającej znaczące walory rekreacyjno - wypoczynkowej.

Teren w strefie działania placówki jest zróżnicowany pod względem ukształtowania. Południowa część strefy działania placówki położona na Płaskowyżu Tarnogrodzkim jest równinna, natomiast jej północna część położona na terenie Roztocza Południowego jest pagórkowata z licznymi stromymi, choć niewysokimi wzniesieniami. Pomiędzy wzniesieniami występują głębokie jary i wąwozy, w niektórych płyną małe cieki wodne.
Teren w strefie działania placówki jest zalesiony w około 70 %, pozostała część to pola uprawne. W rejonie granicznej odpowiedzialności placówki nie ma większych skupisk miejskich, jedynym miasteczkiem jest Narol, natomiast Horyniec Zdrój posiada status gminy uzdrowiskowej, pozostałe miejscowości to wsie, często słabo zaludnione oraz liczne przysiółki.

Kolejowe przejście graniczne Werchrata - Rawa Ruska.

Placówce SG w Horyńcu - Zdroju, od 24 sierpnia 2005 r., podlega czynne od poniedziałku do piątku zgodnie z rozkładem jazdy kolejowe przejście graniczne Werchrata - Rawa Ruska. Obsługuje ono wyłącznie ruch towarowy, posiada szerokotorową linię kolejową łączącą port przeładunkowy w Werchracie z Rawą Ruską na Ukrainie.
Miejscem odprawy granicznej są 4 tory szerokie o prześwicie 1520 mm oraz 3 tory normalne o prześwicie 1432 mm. Linia szerokotorowa łączy Werchratę za pośrednictwem Rawy Ruskiej ze Lwowem. Linia kolejowa po stronie polskiej łączy Werchratę z Muniną - od strony południowej i z Zamościem - od strony północnej. Służba w przejściu pełniona jest w zależności od natężenia ruchu pociągów. Administratorem przejścia granicznego jest Wojewoda Podkarpacki.

do góry