Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Lubaczowie - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Lubaczowie

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie
37-625 Krowica Sama
tel. +48 16 672 88 00

Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie ochrania odcinek granicy państwowej z Ukrainą o długości 16,12 km, od znaku granicznego nr 569 do znaku granicznego nr 599. Od północy sąsiaduje z Placówką Straży Granicznej w Horyńcu - Zdroju, od południa z Placówką Straży Granicznej w Korczowej a od zachodu z Placówką Straży Granicznej w Rzeszowie - Jasionce. Terytorialny zasięg działania Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie to obszar administracyjny powiatów/gmin: Lubaczów (gmina Lubaczów, Oleszyce, Cieszanów, Stary Dzików, część gminy Wielkie Oczy), Jarosław (gmina Wiązownica). W terytorialnym zasięgu działania placówki usytuowane jest drogowe przejście graniczne Budomierz-Hruszew.

Strefa działania to teren o różnorodnym ukształtowaniu, w którym obszary równinne przechodzą w pagórkowate, porośnięte w 84% drzewostanem mieszanym.

Na terenie służbowej odpowiedzialności występuje trasa rowerowa Green Velo, brak oznaczonych stanic i schronisk.

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE BUDOMIERZ-HRUSZEW

Drogowe przejście graniczne Budomierz - Hruszew zostało otwarte na granicy polsko-ukraińskiej 02.12.2013 roku. Przeznaczone jest dla całodobowego międzynarodowego ruchu osobowego i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony z wyłączeniem ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych. Odprawa graniczna prowadzona przez służby graniczne RP i Ukrainy odbywa się w jednym miejscu w obiektach przejścia granicznego po stronie polskiej.

W przejściu granicznym usytuowanych jest 9 pasów ruchu na kierunku wjazdowym do RP i 8 pasów ruchu na kierunku wyjazdowym z RP.

Wjazd do RP - 9 pasów ruchu:

  • 5 pasów ruchu do odprawy samochodów osobowych
  • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy autokarów Dodatkowo funkcjonuje budynek odpraw autokarowych z dwoma stanowiskami odpraw.
  • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy samochodów ciężarowych

Wyjazd z RP - 8 pasów ruchu:

  • 5 pasów ruchu przeznaczone do odprawy samochodów osobowych
  • 1 pas ruchu przeznaczony do odprawy autokarów. Dodatkowo funkcjonuje budynek odpraw autokarowych z dwoma stanowiskami odpraw.
  • 2 pasy ruchu przeznaczone do odprawy samochodów ciężarowych.
do góry