Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PSG w Rzeszowie-Jasionce - Placówki -

Nawigacja

Placówki

PSG w Rzeszowie-Jasionce

24.11.2015

Placówka Straży Granicznej w Rzeszowie - Jasionce
(lotnicze przejście graniczne)
36-002 Jasionka, tel. +48 017 866 82 00

 
Trochę historii

     W roku 1940 wojska niemieckie, okupujące tereny Polski, wybudowały w Jasionce pas startowy o długości 1200 m dla potrzeb Luftwaffe. 

     W 1944 r. Niemcy wycofujący się z Podkarpacia zniszczyli kompletnie lotnisko w Jasionce. Wojska radzieckie przejęły ten teren i częściowo lotnisko odbudowały. Wykorzystywane było do celów wojskowych – początkowo Armii Czerwonej, a następnie Wojska Polskiego. 

     W 1949 r. lotnisko trafiło pod zarząd władz cywilnych (Wydział Lotnictwa Cywilnego). Podjęto wówczas decyzję o odbudowie całej infrastruktury lotniska. Istotny rozwój ruchu lotniczego nastąpił jednak dopiero na początku lat 70-tych, co doprowadziło do nadania lotnisku Rzeszów – Jasionka rangi lotniska międzynarodowego i jednocześnie lotniska zapasowego dla Okęcie. Nastąpiło to w dniu 1 kwietnia 1974 r. 

     Początek lat 90-tych to czasy kryzysu gospodarczego w Polsce, co odbiło się negatywnie na sytuacji lotniska, z którego zawieszono wykonywanie regularnych lotów rejsowych. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero pod koniec ówczesnej dekady. Od początku XXI wieku Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka odnotowuje co roku stały wzrost ilości podróżnych. Podjęto w związku z tym istotne inwestycje, których ukoronowaniem było oddanie do użytku w dniu 8 maja 2012 r. budynku nowego terminalu odpraw osobowo - bagażowych. Pozwala on na sprawną obsługę około 1,5 miliona pasażerów rocznie.

 

Terminal pasażerski

Część ogólnodostępna

Płyta postojowa samolotów

Kontrola graniczna - odloty

Kontrola graniczna - przyloty

Placówka Straży Granicznej w Rzeszowie - Jasionce

Dnia 1 stycznia 2000 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka powstała Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej (według obecnej nomenklatury: Placówka Straży Granicznej w Rzeszowie – Jasionce).

Placówka Straży Granicznej w Rzeszowie- Jasionce posiada bardzo dobrą lokalizację. W pobliżu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, tj. autostrada A4, droga krajowa nr 9 Barwinek - Rzeszów - Radom oraz nr 19 Kużnica Białostocka - Lublin - Rzeszów. Placówka położona jest w odległości 7,8 km w linii prostej od centrum miasta Rzeszowa.

Port lotniczy, w którym placówka jest zlokalizowana, zajmuje obszar o powierzchni ok. 650 ha i dysponuje drugim, co do długości, pasem startowym w Polsce. Aparatura nawigacyjna i oświetleniowa oraz infrastruktura pozwalają na przyjmowanie odpowiednio wyposażonych samolotów nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. W Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka kontrole graniczne mogą być dokonywane w nowym terminalu pasażerskim oraz w starym terminalu pasażerskim. Nowy terminal pasażerski posiada pionową segregację pasażerów przylatujących i odlatujących oraz poziomą segregację strefy Schengen i non Schengen, za wyjątkiem ciągu odprawy VIP.

Obecnie funkcjonariusze Placówki realizują w porcie lotniczym zadania z zakresu kontroli ruchu granicznego (połączenia lotnicze do państw nienależących do Strefy Schengen), jak również nadzorują przeprowadzaną przez pracowników Straży Ochrony Lotniska kontrolę bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. Dodatkowo, poza portem lotniczym, realizowane są m. in. zadania z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców, opiniowania cudzoziemców aplikujących o zezwolenie na osiedlenie się lub zgodę na pobyt na terytorium RP, legalności zatrudnienia oraz ochrony szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym oraz inne, wynikające z ustawowych uprawnień Straży Granicznej.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie – Jasionce dokonują również odpraw granicznych na lotnisku w Mielcu.

 Ponadto w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują zadania z zakresu rozpoznania minersko – pirotechnicznego oraz neutralizacji przedmiotów niebezpiecznych.

Placówka Straży Granicznej w Rzeszowie – Jasionce dysponuje nowoczesnym sprzętem, który pozwala na utrzymanie wysokich standardów realizowanych zadań.

Kierunki połączeń lotniczych

Link do strony internetowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka:  www.rzeszowairport.pl

 

do góry