Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Jeśli termin legalnego pobytu cudzoziemca w RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy kończy się, czy cudzoziemiec musi dokonać jakiś formalności zmierzających do przedłużenia swojego pobytu na terytorium RP? - Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy

Jeśli termin legalnego pobytu cudzoziemca w RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy kończy się, czy cudzoziemiec musi dokonać jakiś formalności zmierzających do przedłużenia swojego pobytu na terytorium RP?

Hieronim Szelęgiewicz
28.04.2020

Ustawa specjalna stanowi, że w przypadku, gdy ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia, ten okres ulega przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia, który obowiązywał jako ostatni. Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy następuje automatycznie z mocy prawa. Nie będzie w tym celu wydawana żadna decyzja administracyjna. Nie musi Pan/Pani również wnioskować o urzędowe potwierdzenie tego faktu. Ponadto należy pamiętać, że  przedłużenie z mocy prawa ważności zezwolenia na pobyt czasowy nie będzie się wiązać z wydaniem  nowej karty pobytu ani wymianą  dotychczasowej.

do góry