Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Czy należy podjąć starania o wymianę karty pobytu, której kończy się ważność w okresie trwania epidemii koronawirusa? - Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy

Czy należy podjąć starania o wymianę karty pobytu, której kończy się ważność w okresie trwania epidemii koronawirusa?

Hieronim Szelęgiewicz
28.04.2020

W przypadku, w którym termin ważności karty pobytu upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jej ważność zostaje przedłużona z mocy prawa do 30. dnia od odwołania tego stanu, który będzie obowiązywał jako ostatni.

do góry