Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Jestem obywatelem Ukrainy, czy mogę wjechać do Polski w okresie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na 7 dni na podstawie wizy turystycznej? - Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy

Jestem obywatelem Ukrainy, czy mogę wjechać do Polski w okresie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na 7 dni na podstawie wizy turystycznej?

Hieronim Szelęgiewicz
28.04.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego (…),  cudzoziemcy wjeżdżający do Polski w celach turystycznych  nie należą do kategorii osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski. 

do góry