Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Przebywam w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego ale już wykorzystałem 90 dni . Chcę wyjechać z Polski, czy mogę powtórnie wjechać pomimo wykorzystanych dni pobytu? - Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy

Przebywam w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego ale już wykorzystałem 90 dni . Chcę wyjechać z Polski, czy mogę powtórnie wjechać pomimo wykorzystanych dni pobytu?

Hieronim Szelęgiewicz
28.04.2020

Pobyt cudzoziemca na podstawie paszportu biometrycznego  w okresie ogłoszonego stanu epidemicznego uważa się za legalny wyłącznie do momentu opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowny wjazd na terytorium RP na podstawie ważnego paszportu biometrycznego będzie możliwy dopiero po odpowiednio długim pobycie na Ukrainie tak, aby w okresie ostatnich 180 dni liczonych od daty planowanego wjazdu miał Pan wykorzystane mniej niż 90 dni pobytu.

do góry