Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Przebywam w tej chwili w Polsce i pracuję na podstawie zezwolenia na pracę, posiadam paszport biometryczny, a 90 dzień pobytu na tym paszporcie kończy mi się 27 kwietnia 2020 r. Czy muszę wyjechać z Polski? - Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy

Przebywam w tej chwili w Polsce i pracuję na podstawie zezwolenia na pracę, posiadam paszport biometryczny, a 90 dzień pobytu na tym paszporcie kończy mi się 27 kwietnia 2020 r. Czy muszę wyjechać z Polski?

Hieronim Szelęgiewicz
28.04.2020

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych, pobyt cudzoziemców,  którzy w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ruchu bezwizowym i tego terytorium nie opuścili  z mocy prawa jest uznawany za legalny. Termin pobytu uznawanego za legalny został określony w ten sposób, że skończy się wraz z upływem 30. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności od  tego, który z tych stanów będzie obowiązywał jako ostatni).

 

do góry