Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Posiadam zezwolenie na pracę sezonową i ważną wizę krajową, jestem teraz na urlopie i przebywam na Ukrainie . Czy mogę wjechać do Polski i kontynuować pracę? - Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy

Posiadam zezwolenie na pracę sezonową i ważną wizę krajową, jestem teraz na urlopie i przebywam na Ukrainie . Czy mogę wjechać do Polski i kontynuować pracę?

Hieronim Szelęgiewicz
28.04.2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę sezonową  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, którzy wykonują pracę na terytorium RP lub przedstawią dokumenty, z których będzie wynikało, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy, mają prawo  wjazdu na terytorium Polski.

Jeżeli w trakcie pobytu na terytorium Polski wiza krajowa utraci ważność Pana/Pani pobyt
z mocy prawa ulegnie przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów,  który obowiązywał jako ostatni.

Jednocześnie informuję, że każda osoba przekraczająca granicę jest zobowiązana do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

do góry