Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Betlejemskie Światło Pokoju na polsko - ukraińskiej granicy na Podkarpaciu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju na polsko - ukraińskiej granicy na Podkarpaciu

Elżbieta Pikor
07.01.2019

Delegacja funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG uczestniczyła w uroczystości przekazania światełka betlejemskiego, najpierw bezpośrednio na polsko – ukraińskiej granicy w Malhowicach, a następnie na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej – Krakowcu.

4 stycznia o godzinie 10.00, w Malhowicach, w miejscu gdzie w przyszłości ma powstać przejście graniczne, nastąpiło przekazanie światełka betlejemskiego. Kilka godzin później taka sama uroczystość miała miejsce na przejściu granicznym w Korczowej - Krakowcu.

Uroczystość przekazania światełka betlejemskiego na przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec zaszczycili swoją obecnością m.in. Wicewojewoda Podkarpacki – Lucyna PODHALICZ i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr PILCH.

Ponadto, w obu uroczystościach wzięli udział mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych przygranicznych regionów Polski i Ukrainy, duchowni obu obrządków, harcerze i przedstawiciele służb mundurowych.

Betlejemskie Światło Pokoju organizuje Związek Harcerstwa Polskiego od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ - do Danii.

 

do góry