Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Polsko - ukraińskie spotkanie konsultacyjne dotyczące umowy o readmisji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Polsko - ukraińskie spotkanie konsultacyjne dotyczące umowy o readmisji

24.03.2015

24 marca Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Piotr Patla uczestniczył w polsko - ukraińskim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie wykonywania Umowy o readmisji  między Wspólnotą Europejską a Ukrainą .

Międzynarodowe polsko - ukraińskie spotkanie konsultacyjne  trwa od 23 marca br. i dotyczy wypracowania tekstu Protokołu Wykonawczego do umowy o readmisji zawartej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą  w dniu 18 czerwca 2007r.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej SG przy współpracy Bieszczadzkiego Oddziału SG.

W konferencji uczestniczą  przedstawiciele  Państwowej Służby Migracyjnej oraz Państwowej Służby Granicznej Ukrainy pod przewodnictwem: Dyrektora Zarządu Zabezpieczenia Działania Kierownictwa Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy Petro Vaskova.

Z ramienia polskiej Straży Granicznej w konferencji biorą udział przedstawiciele Komendy Głównej SG: Dyrektor Biura Prawnego płk SG Marcin Własnowolski, Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców płk SG Andrzej Jakubaszek, Oficer Łącznikowy SG przy Ambasadzie RP w Kijowie płk SG Mariusz Zarecki oraz przedstawiciele MSW i MSZ.

W trakcie obrad zaplanowano zaprezentowanie gościom z Ukrainy aktualnych informacji dotyczących praktycznych aspektów wykonania umowy o readmisji.

Powyższe spotkanie zostało zorganizowane  przy wykorzystaniu środków finansowych Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów w ramach projektu 3/15/EFPI/2013„Współpraca z państwami Trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców-część VI”.

do góry