Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogólnopolska konferencja "Polska w strefie Schengen" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja "Polska w strefie Schengen"

23.03.2015

W minionym tygodniu w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Polska w strefie Schengen”. Funkcjonariusz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – mjr SG Grzegorz KARWOWSKI wystąpił na niej z prezentacją multimedialna na temat  „Polska w strefie Schengen – doświadczenia w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej”.

Konferencję zorganizowali Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej oraz Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W charakterze prelegentów wystąpili zarówno teoretycy jak i praktycy prawa, pracownicy naukowi z ośrodków akademickich m.in. z Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Głównym celem konferencji było zwiększenie wśród studentów świadomości prawnej związanej z funkcjonowaniem strefy Schengen, ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń w tym zakresie.

Wystąpienie funkcjonariusza Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów jak i pozostałych prelegentów.

do góry