Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej GRUPA STANOWISK POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI - Pracownicy cywilni -

Nawigacja

Pracownicy cywilni

GRUPA STANOWISK POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

Mariusz Strzyż
03.08.2018

OGŁOSZENIA O NABORACH na stanowiska pomocniczo - obsługowe: (Rozwinięcie następuje po kliknięciu w powyższy tekst)

W chwili obecnej Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG nie prowadzi nowych naborów na stanowiska w grupie stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi.

Ponadto, rekrutacja na niżej wymienione stanowiska została zakończona:

Wyniki naborów publikowane są w zakładce:

Zachęcamy do zapoznania się z niżej opisanymi informacjami dotyczącymi procedury naboru na stanowiska cywilne.

Komisje powoływane przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w celu przeprowadzenia rekrutacji działają zgodnie z niżej przedstawioną procedurą:

 

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA

W GRUPIE STANOWISK POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

kontakt telefoniczny 16 673 22 54

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Nabór na stanowiska w grupie stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi odbywa się zgodnie z Decyzją Nr 190 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnej w Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, poprzez ogłoszenie informacji o wolnych stanowiskach pracy w:

  • miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG (m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu)
  • Powiatowym Urzędzie Pracy
  • na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału SG: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/

 

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 15:30 pod nr tel. (016)  673  2254; 673 2875 oraz 673 2077

do góry