Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ - Pracownicy cywilni -

Nawigacja

Pracownicy cywilni

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

Mariusz Strzyż
17.08.2018

NOWE NABORY na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej (Rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowy tekst)

W chwili obecnej Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór na niżej wymienione stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej:

  1. STARSZY REFERENT (ds. obsługi administracyjno - kancelaryjnej) w Sekcji Służby Granicznej w Wydziale Granicznym - zatrudnienie na czas zastępstwa. (Ogłoszenie o naborze nr 31232 z dnia 27.07.2018 r. - termin składania aplikacji minął 10 sierpnia 2018 r.
  2.  INSPEKTOR (ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w Zespole ds. Bezpieczeństwa i Hinieny Pracy Wydziału Kontroli - zatrudnienie na czas zastępstwa. (Ogłoszenie o naborze nr 31667 z dnia 07.08.2018 r. - termin składania aplikacji do 24 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie, trawją prace komisji w związku z prowadzonymi naborami na niżej wymienione stanowiska:

  1. STARSZY KSIĘGOWY (ds. księgowo - finansowych) Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia (Ogłoszenie o naborze nr 29213 z dnia 21.06.2018 r.- termin składania aplikacji minął 17 lipca 2018 r.)

Tekst wyżej wymienionych ogłoszeń znajduje się w załącznikach jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenie.

Nabory na stanowiska w służbie cywilnej ogłoszone we wcześniejszych terminach zostały zakończone.

Informację o wynikach naboru zamieszczane są na stronie internetowej:

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

kontakt telefoniczny 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ:

Nabór na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o Służbie Cywilnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1889 z późn. zm.) oraz w oparciu o Decyzją Nr 191 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie naboru do służby cywilnej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są w:

  • miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG (m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu);
  • Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/
  • Biuletynie Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/

Serwis Służby Cywilnej

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

pod nr tel. (016)  673  2254; 673 2875 oraz 673 2077

do góry