Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ - Pracownicy cywilni -

Nawigacja

Pracownicy cywilni

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

Autor: Anna Trawnicka
08.01.2018

NOWE NABORY na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej (Rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowy tekst)

W chwili obecnej Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nowe nabory na niżej wymienione stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej:

  1. SPECJALISTA w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia (Ogłoszenie o naborze nr 20219 z dnia 08.01.2018 r.)- termin składania aplikacji  do 31 stycznia 2018 r.
  2. STARSZY KSIĘGOWY (ds.ewidencji mienia oraz obsługi finansowej) w Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia (Ogłoszenie o naborze nr 20153 z dnia 05.01.2018 r.) - termin składania aplikacji  do 26 stycznia 2018 r.
  3. STARSZY SPECJALISTA - PSYCHOLOG (ds. prowadzenia monitoringu wychowawczo - psychologicznego) w Sekcji Edukacyjno - Wychowawczej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu (Ogłoszenie o naborze nr 19116 z dnia 08.12.2017 r.) - termin składania aplikacji  minął 29 grudnia 2017 r.
  4. STARSZY INSPEKTOR w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki (Ogłoszenie o naborze nr 19047 z dnia 07.12.2017 r.) - termin składania aplikacji  minął 4 stycznia 2018 r.
  5. SPECJALISTA ds. rozliczeń ZUS w Sekcji Rachuby i Płac (Ogłoszenie o naborze nr 19512 z dnia 18.12.2017 r.) - termin składania aplikacji  do 5 stycznia 2018 r.

Tekst wyżej wymienionych ogłoszeń znajduje się w załącznikach jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenia.

Jednocześnie, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej zamieszczono:

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

kontakt telefoniczny 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ:

Nabór na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o Służbie Cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.) oraz w oparciu o Decyzją Nr 191 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie naboru do służby cywilnej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są w:

  • miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG (m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu);
  • Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/
  • Biuletynie Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/

Serwis Służby Cywilnej

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

pod nr tel. (016)  673  2254; 673 2875 oraz 673 2077

do góry