Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA CYWILNE - Pracownicy cywilni -

Nawigacja

Pracownicy cywilni

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA CYWILNE

Autor: Mariusz Strzyż
04.01.2018

PRZEPISY I WZORY DOKUMENTÓW

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA CYWILNE

w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych jest:

Wydział Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

kontakt telefoniczny 16 673 2254

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ:

Nabór na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o Służbie Cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.) oraz w oparciu o Decyzją Nr 191 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie naboru do służby cywilnej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są w:

  • miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG (m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu);
  • Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/
  • Biuletynie Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/

Serwis Służby Cywilnej

 

STANOWISKA W GRUPIE STANOWISK POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI:

Nabór na stanowiska w grupie stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi odbywa się zgodnie z Decyzją Nr 190 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnej w Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, poprzez ogłoszenie informacji o wolnych stanowiskach pracy w:

  • miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG (m. in. tablica ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy Mickiewicza 34 w Przemyślu)
  • Powiatowym Urzędzie Pracy
  • na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału SG: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/

 

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 pod nr tel. (016)  673  2254; 673 2875; 673 2077

 

do góry