Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Zapewnienie obsługi konferencyjnej i gastonomicznej

17.10.2018 25.10.2018 00:00

Zakup defibrylatora Primedic Heart Save AED-M

17.10.2018 25.10.2018 00:00

Zakup materiałów medycznych

17.10.2018 25.10.2018 00:00

Dostawa opatrunków osobistych typ W

17.10.2018 24.10.2018 00:00

Dostawa szczepionek dla dorosłych

17.10.2018 24.10.2018 00:00

Badania czynników środowiska pracy

12.10.2018 19.10.2018 00:00

Dostawa papieru ksero i etykiet dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

11.10.2018 19.10.2018 23:59

Wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia awaryjnego w bud. Nr 25 w BiOSG wm. Przemyśl.

09.10.2018 15.10.2018 00:00

Dostawa sprzętu warsztatowego dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

04.10.2018 18.10.2018 23:59

Wykonanie usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz separatora tłuszczu zlokalizowanych przy obiektach BiOSG.

04.10.2018 09.10.2018 00:00

Wybierz Strony

do góry