Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin składania ofert

Okresowy przegląd serwisowy wytwornicy pary typu EKP-120 w Komendzie BiOSG.

22.01.2019 01.02.2019 00:00

Przegląd serwisowy wraz ze sprawdzeniem poprawnosci działania przepływomierzy do pomiaru przepływu ścieków w obiektach BiOSG.

22.01.2019 01.02.2019 00:00

Dostawa klimatyzatorów do obiektów BiOSG.

10.01.2019 15.02.2019 00:00

Wykonanie usługi nadzoru technologicznego nad biologicznymi oczyszczalniami ścieków w obiektach BiOSG

07.01.2019 18.01.2019 00:00
do góry