Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Sukcesywna dostawa części eksploatacyjnych do pojazdów BiOSG

13.02.2018 23.02.2018

Świadczenie usługi prowadzenia prac monitoringu w zakresie występowania szkodników oraz prac zapobiegania występowania i tępienia owadów biegających i gryzoni w obiekcie Punktu Żywienia i magazynu żywnościowego zgodnie z zaleceniami HACCP.

08.02.2018 14.02.2018

Wykonanie usługi polegającej na okresowym przeglądzie wytwornicy pary na terenie BiOSG.

29.01.2018 13.02.2018

Wykonanie usługi wywozu odpaów z biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Placówek Straży Granicznej BiOSG

04.01.2018 12.01.2018
do góry