Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Zapewnienie obsługi hotelarskiej, konferencyjnej i gastronomicznej dla uczestników szkolenia w ramach projektu "Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów."

26.05.2017 30.05.2017

Dostawa akumulatorów do Tabletów Panasonic FZ-G1

26.05.2017

Zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów dla zadania "Budowa garaży dla samochodów PJN w m. Huwniki"

15.05.2017 25.05.2017

Wykonanie kontroli technicznej przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w obiektach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

13.05.2017 26.05.2017

Wykonanie robót budowlanych na terenie Placówki Straży Granicznej w Wojtkowej.

05.05.2017 19.05.2017

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Ośrodka dla Cudzoziemców przy BiOSG

26.04.2017 26.05.2017

Wykonanie usługi przeglądu technicznego wytwornicy pary typu EKP-120.

22.03.2017 24.03.2017

Wykonanie usługi przeglądów technicznych urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

14.03.2017 17.03.2017
do góry