Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Sukcesywna dostawa części eksploatacyjnych do pojazdów BiOSG

13.02.2018 1519340400

Świadczenie usługi prowadzenia prac monitoringu w zakresie występowania szkodników oraz prac zapobiegania występowania i tępienia owadów biegających i gryzoni w obiekcie Punktu Żywienia i magazynu żywnościowego zgodnie z zaleceniami HACCP.

08.02.2018 1518562800

Dostawa szczepionek dla dorosłych

30.01.2018 1518130800

Wykonanie usługi polegającej na okresowym przeglądzie wytwornicy pary na terenie BiOSG.

29.01.2018 1518476400

Dostawa odzieży ochronnej dla ratowników medycznych

12.01.2018 1516834800

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań z zakresu medycyny pracy

11.01.2018 1516316400

Nadzór technologiczny biologicznych oczyszczalni ścieków.

11.01.2018 1516316400

Sukcesywna dostawa ryb i konserw rybnych dla BiOSG.

09.01.2018 1516057200

Wykonanie usługi wywozu odpaów z biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Placówek Straży Granicznej BiOSG

04.01.2018 1515711600

Okresowe przeglądy serwisowe i usuwanie awarii instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji oddymiania klatek schodowych.

22.12.2017 1514329200

Wybierz Strony

do góry