Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Postępowanie nr 18/SZ/2018 - Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Postępowanie nr 18/SZ/2018

Anna Rutkowska
13.11.2018

Świadczenie usług medycznych w postaci badań laboratoryjnych podstawowych i uzupełniających dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z zakresu medycyny pracy

do góry