Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

Postepowanie nr 8/WKiSz/2017

25.08.2017
Przeprowadzenie szkoleń językowych dla funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Poniżej 750 000 Euro 05.09.2017

Postępowanie nr 6/WŁiI/2017

12.06.2017
Rozbudowa i wymiana systemu monitoringu, kontroli dostępu i systemu alarmowego w m. Przemyśl poniżej 5 225 000 28.06.2017

Postepowanie nr 7/SBiON/2017

14.06.2017
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych zadania pn.: Budowa garaży dla samochodów PJN w Placówce Straży Granicznej w m. Huwniki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego poniżej 5 225 000 03.07.2017

Postępowanie nr 5/SGMiK/2017

30.05.2017
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu poniżej 135 000 euro 09.06.2017

Postepowanie nr 4/SBiON/2017

27.04.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa strzelnicy pistoletowej w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Poniżej 135 000 Euro 09.05.2017

Postępowanie nr 2/SGMiK/2017

15.03.2017
Dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowej BiOSG w Przemyślu oraz Placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 135 000 28.03.2017

Postepowanie nr 1/SGMiŻ/2017

02.02.2017
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych dla BiOSG Poniżej 135 000 Euro 13.02.2017

Postępowanie 32/SGMiŻ/2016

18.01.2017
Dostawa środków czyszczących i produktów do pielęgnacji ciała oraz artykułów jednorazowego użytku dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 135 000 05.01.2017

Postepowanie nr 15/SBiON/2016

04.11.2016
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Przemyśl Poniżej 5 225 000 Euro 23.11.2016

Postępowanie nr 30/SGMiŻ/2016

10.01.2017
Dostawa artykułów spożywczych do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poniżej 135 000 euro 22.12.2016
do góry