Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

Postepowanie nr 10/SBiON/2017

18.09.2017
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa budynku nr 25 w m. Przemyśl – segment „C”. poniżej 5 225 000 04.10.2017

Postępowanie nr 11/SZ/2017

25.09.2017
Świadczenie usług medycznych dla osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 750 000 05.10.2017
do góry