Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

Postępowanie nr 6/WŁiI/2017

12.06.2017
Rozbudowa i wymiana systemu monitoringu, kontroli dostępu i systemu alarmowego w m. Przemyśl poniżej 5 225 000 28.06.2017
do góry