Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin składania ofert

Postępowanie nr 25/SZ/2018

17.10.2018
Świadczenie usług medycznych dotyczących badań funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej narażonych na wibrację poniżej 750 000 euro 30.10.2018 09:30

Postępowanie nr 33/SGMiŻ/2018

16.10.2018
Dostawa artykułów spożywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu powyżej 144 000 euro 20.11.2018 09:30

Postępowanie nr 32/SGMiŻ/2018

16.10.2018
Dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu powyżej 144 000 euro 21.11.2018 11:30

Postępowanie nr 31/SGMiŻ/2018

16.10.2018
Dostawa artykułów nabiałowych oraz jaj kurzych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu powyżej 144 000 EURO 19.11.2018 11:00

Postępowanie nr 30/SGMiŻ/2018

16.10.2018
Dostawa pieczywa dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Powyżej 144 000 21.11.2018 11:00

Postępowanie nr 29/SGMiŻ/2018

16.10.2018
Dostawa warzyw świeżych, przetworzonych i owoców dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Powyżej 144 000 22.11.2018 11:00

Postępowanie nr 28/SGMiŻ/2018

16.10.2018
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych oraz drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu powyżej 144 000 euro 20.11.2018 11:00

Postępowanie nr 24/SZ/2018

08.10.2018
Świadczenie usług medycznych dotyczących badań lekarza medycyny pracy poniżej 750 000 euro 16.10.2018 09:30

Postepowanie nr 26/SZ/2018

16.10.2018
Świadczenie uslug medycznych w postaci opieki lekarskiej dla osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu poniżej 750 000 euro 25.10.2018 09:30

Postępowanie nr 22/SZ/2018

08.10.2018
Świadczenie usług medycznych stomatologicznych dla cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl poniżej 750 000 euro 16.10.2018 11:00

Wybierz Strony

do góry