Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Jestem ob. Ukrainy posiadam paszport biometryczny i nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy/ zezwolenie na pracę cudzoziemca czy mogę wjechać do Polski do pracy? - Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy

Jestem ob. Ukrainy posiadam paszport biometryczny i nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy/ zezwolenie na pracę cudzoziemca czy mogę wjechać do Polski do pracy?

Hieronim Szelęgiewicz
28.04.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego (…)  cudzoziemcyuprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski tj.  posiadający  oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, którzy  wykonują pracę na terytorium RP lub przedstawią dokumenty, z których wynika, że  podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy, mają prawo przekroczyć granicę na wjazd do Polski.

Paszport biometryczny jest dokumentem uprawniającym do wykonywania pracy w Polsce pod warunkiem, że cudzoziemiec nie wykorzystał dopuszczalnego pobytu na nim tj.  90 dni pobytu w okresie ostatnich 180 dni.

Jednocześnie informuję, że każda osoba przekraczająca granicę jest zobowiązana do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

do góry